Berit Gezelius

Personlig utveckling med psykoterapi

Relationer och relationsproblem

Om att leva upp till ansvar och förväntningar

  • Har du svårt att komma överens med andra?
  • Tycker du att du får ta på dig för mycket ansvar?
  • Håller du på att förlora din självrespekt?
  • Känner du dig missförstådd och olycklig?
  • Har du svårt att stå ut med förändringar?

Förväntningar och krav

De dagliga kontakterna med andra kräver mycket av oss i form av omställningar och kompromisser men också gränssättningar. Det är så livet är.

Men ibland kan det bli för mycket. Det kan bli alltför tungt att alltid leva upp till egna och andras förväntningar. Då kan man behöva hjälp av någon utomstående. Ett vägledningssamtal med mig kan vara den knuff i rätt riktning du behöver.

Vägledningssamtal

Vägledning när du kört fast och inte vet hur du ska hantera dina relationer. Vårt arbete fokuseras på din livssituation med siktet inställt på att undanröja hinder och hitta en fungerande lösning på de problem du brottas med.

Motiverande samtal i lugn miljö

Vi börjar med ett inledande samtal i en lugn och avstressad miljö. Vi försöker ringa in de problem du upplever och gemensamt komma fram till en bra fortsättning.

Ibland räcker det med några samtal för att klargöra en besvärlig livssituation och få verktyg för att själv kunna ta sig vidare. Ibland behövs det mer tid. Detta kommer vi fram till under de inledande samtalen.

Mottagning

Berit Gezelius
Gräsgatan 6
118 60 Stockholm

Kontakt

Mobil 070 - 491 04 55
Kontakt Berit Gezelius