Berit Gezelius

Personlig utveckling med psykoterapi

Känner du dig otillräcklig?

Är du rädd att du inte duger?

  • Har du höga prestationskrav?
  • Har du ofta känslor av otillräcklighet?
  • Är du stressad och frustrerad?
  • Har du haft svåra misslyckanden?

Prövningar och psykiska påfrestningar hör livet till

Men ibland blir det för mycket. Då kan samtal med mig bli den vändpunkt du behöver för att få ordning på tillvaron. Vårt samarbete kan bli ett avstamp till ett liv där du åter kan känna glädje och tillfredsställelse med den du är. Tillsammans tar vi reda på vilken form av samtal som bäst kan hjälpa dig. Det kan till exempel vara:

Krissamtal

Krissamtal är bra när du har drabbats av svåra händelser eller personliga misslyckanden och känner att du inte orkar mer eller hittar någon utväg på egen hand. Vi arbetar oss stegvis igenom det svåra så att det kan bearbetas och läggas till dina livserfarenheter.

Motiverande samtal i lugn miljö

Vi börjar med ett inledande samtal i en lugn och avstressad miljö. Vi försöker ringa in de problem du upplever och gemensamt komma fram till en bra fortsättning.

Ibland räcker det med några samtal för att klargöra en besvärlig livssituation och få verktyg för att själv kunna ta sig vidare. Ibland behövs det mer tid. Detta kommer vi fram till under de inledande samtalen.

Mottagning

Berit Gezelius
Gräsgatan 6
118 60 Stockholm

Kontakt

Mobil 070 - 491 04 55
Kontakt Berit Gezelius