Berit Gezelius

Personlig utveckling med psykoterapi

Är du nedstämd och aldrig glad?

Känner du dig ledsen och nedstämd utan orsak?

  • Kan du inte koppla av från dystra tankar?
  • Ligger du och mal dem utan att kunna somna på kvällen?
  • Har du svårt att motivera dig?
  • Går din energi på lågvarv?

Problem av det här slaget kan ha många orsaker. Samtalsterapi kan hjälpa. Tillsammans försöker vi hitta en lösning och en lämplig terapiform. Ett exempel på en sådan terapi kan vara:

Kognitiv psykoterapi

Jagstrukturerande psykoterapi är en kognitiv terapimetod för personlighetsutveckling. Den kan passa för personer som har:

  • långvariga depressioner
  • fastnat i en kris
  • upplevt svåra livshändelser
  • smärtproblem

Det kan handla om att man har svårt att få grepp om livet, tillvaron sviktar, tankarna mal och relationer trasslar.

Inledande och motiverande samtal i lugn miljö

Vi börjar med ett inledande samtal i en lugn och avstressad miljö. Vi försöker ringa in de problem du upplever och gemensamt komma fram till en bra fortsättning.

Ibland räcker det med några samtal för att klargöra en besvärlig livssituation och få verktyg för att själv kunna ta dig vidare. Ibland behövs det mer tid. Detta kommer vi fram till under de inledande samtalen.

Mottagning

Berit Gezelius
Gräsgatan 6
118 60 Stockholm

Kontakt

Mobil 070 - 491 04 55
Kontakt Berit Gezelius